Wij werken samen met verschillende organisaties.
Want samen kun je meer dan alleen, en doet veel ten goede aan de kwaliteit!

De Joepie Oudercommissie

 Goed contact met de ouders vinden wij erg belangrijk. Dagelijks nemen wij de tijd voor een goede overdracht met de ouders. Daarnaast worden lopende en actuele thema’s besproken in en met de oudercommissie. De oudercommissie van Joepie de Poepie vergaderd 2x per jaar. Wil je je aanmelden, een keer aansluiten of een onderwerp (laten) inbrengen? Neem dan contact op via onderstaand e-mailadres.

Onderwerpen inbrengen: oudercommissiejoepie@hotmail.com

Aanmelden of een keer aansluiten: info@kinderopvangjoepiedepoepie.nl info@kinderopvangjoepiedepoepie.nl


Boink

Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Natuurlijk zijn wij ook aangesloten bij BOinK belangenverenigingen van ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen.

Op dit moment zijn wij betrokken bij wetgevingstrajecten, onderzoeken, adviesraden, het ontwikkelen van nieuwe vormen van opvang en diverse andere zaken die belangrijk zijn voor ouders met kinderen in de opvang en op peuterspeelzalen.


De geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen

Wij zijn lid van de geschillencommissie. Dit is een organisatie die kan helpen als ouders klachten hebben. Wanneer u er niet meer uit komt met de kinderopvang organisatie kan deze stichting helpen.

 Wij gaan ervan uit dat we altijd samen tot een oplossing kunnen komen!


Luierrecycling Nederland

Wij zijn aangesloten bij Stichting Luierrecycling Nederland.

Luierrecycling Nederland zorg voor:

  • Een kleinere afvalberg
  • Beter voor het milieu
  • Beter voor de portemonnee
  • Een praktische oplossing

Zorgsaam

“Waar jong en oud samenkomen”

Kinderopvang Joepie de Poepie heeft een warme samenwerking met Zorgsaam. Regelmatig gaan we met de kinderen op bezoek bij oudere bewoners van woongroep de Korenmarkt

Mensen met dementie zijn vaak angstig en onzeker, bang om de grip te verliezen. Maar als ze goede herinneringen aan kinderen hebben, zien wij ze opleven bij dat contact.

Ze ontspannen, lachen en praten meer. En als ze de kinderliedjes nog kennen, zingen ze vrolijk mee ! 
Kinderen kunnen de ouderen herinneren aan de tijd dat zij zelf nog jonge kinderen hadden.  De periode van hun late jeugd en vroege volwassenheid is vaak een tijd waar demente mensen veel aan terug denken en prettige gevoelens bij hebben.

Deze samenwerking is daarom heel erg belangrijk voor ons want ook onze kinderen vinden dit geweldig! Ook voor de kinderen is het goed om ouderen te ontmoeten die anders dan anders zijn.” Je hoeft kinderen daar niet voor af te schermen want juist het contact tussen jong en oud is voor ons goud !”