Wanneer ik mijzelf en mijn gedachteprocessen observeer, moet ik tot de conclusie komen dat het geschenk van fantasie me meer heeft gebracht dan elke vaardigheid met abstract denken.  
– Albert Einstein


Creativiteit is meer dan alleen knutselen, het is een manier om te verkennen, het
onderzoeken van mogelijkheden, een emotionele uiting, plezier hebben. Creativiteit
is een ontdekkingstocht, een manier van leren kijken naar de wereld om je heen,
deze te waarderen. En het mooiste is dat kinderen van nature deze capaciteiten in
zich hebben. Nu aan ons de taak om deze te blijven prikkelen en het kind te
begeleiden bij het naar buiten brengen en plaatsen van deze capaciteiten.
Joepie de Poepie richt daarom speciaal voor onze jonge ontdekkers een Peuter/ kleuter
speelatelier op, waarin we samen met de kinderen op ontdekking gaan, materialen
onderzoeken, dingen creëren en spelen zonder naar een specifiek resultaat toe te
werken.


Creativiteit stimuleren is een belangrijke basis om ook andere vaardigheden in het
leven aan te leren; Doordat je geest wordt uitgedaagd passende mogelijkheden te
vinden om iets naar buiten te kunnen brengen en te ontdekken dat er meerdere
mogelijkheden zijn, ga je dit ook kunnen toepassen op andere
ontwikkelingsgebieden. Je leert als het ware je te oriënteren, je buiten de kaders te
verplaatsen, creatief te denken, creatief te kijken, minder oordelend te zijn etc.
Bij Joepie is hier heel veel ruimte voor; het vrije spelen en ontdekken en inspelen op
situaties waar de kinderen in geïnteresseerd zijn. Toch kiezen we ervoor om
momenten in te plannen om hier nog specifieker en bewuster op in te gaan. Dit zijn
tevens ook belangrijke leermomenten en observatiemomenten voor de pedagogisch
medewerkers.

Voor het atelier laten we ons inspireren door onder andere: De pedagogiek van
Reggio Emilia, de visie vanuit het boek ‘begrijpen met je handen’, Arno Stern en wat
we zelf op onze zoektochten en tijdens het observeren van de kinderen tegenkomen.

Pedagogische medewerker Marieke Buijsse begeleid onze kinderen vol passie in het atelier en is het brein achter deze methode. 
Kinderen voelen zich veilig en geborgen als ze kunnen rekenen op onze zorg en aandacht volgens een terugkerend patroon. Vanuit die veiligheid kunnen ze op onderzoek uit.